Какви тетрадки ще са необходими на третокласниците

24.08.2010 00:38

Български език и литература              

1 тетрадка за работа в клас – 40л.                         

2 тетрадки за домашна работа  - 40л.                   

1 тетрадка по литература – 20л.

1 тетрадкa по развитие на речта  - 20л.                          

1 тетрадка за самостоятелни работи – 20л.                 

1 тетрадка– ЗИП    - 40л.      

 

Английски  език

1 тетрадка за работа в клас – 40л.                         

2 тетрадки за домашна работа  - 40л. 

         

Математика

1 тетрадка за работа в клас  - 40л.

1 тетрадка  за домашна работа – 40л.

1 тетрадка за работа в клас – ЗИП  - 40л.

1 тетрадка за домашна работа – ЗИП  - 40л.

 

Човекът и природата                              

1 тетрадка - 20 л.

                                 

Човекът и обществото

1 тетрадка  - 20 л.

Релефна карта на Република България

 

Помагала за третокласника - 30 лв.

Ще ви ги представя на родителската среща.

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Назад