Математика

 


Ще се справиш ли?

Избери подходящите множители, за да решиш задачите. Щракни върху тях.

Ще успееш ли да решиш всички задачи?

Начало

 


Постройте кула с тухлите. Упражнявайте се. Кой е най-бърз?

Това ще разберем на състезанието в училище.