www.az-deteto.com      -          българският детски портал 

www.dechica.com         -           забавен детски сайт

www.znam.bg                -          знания по всички учебни предмети 

www.deca.start.bg        -          най-големият български детски портал

www.zayo.hit.bg           -           забавен детски сайт за първолаци 

www.deteto.info            -          безплатен инфогайд за родители и деца

www.detskisviat.hit.bg   -         детски свят, приказки, комикси, игри

www.kidsbg.com             -          портал за деца и родители

 

www.minedu.government.bg  -   за родителите сайт на Министерството

                                                        на образованието